liên hệ

Hãy nói lên ý kiến của bạn

Hotline

0983.834.847

Thỏa thuận góp vốn vào Dự án tại Đức Linh, Bình Thuận

Ngày 18 tháng 8 năm 2018, Công ty Cổ phần Quốc tế Phước An  (PAI) đã tiến hành thương thảo việc góp vốn vào Dự án Khu liên hợp xử lý, chế biến rác thải các loại tại huyện Đức Linh, Bình Thuận. Theo đó, PAI dự kiến sẽ góp 17 tỷ đồng, tương ứng với 20% tổng mức đầu tư của Dự án. Xin chúc mừng PAI.