liên hệ

Hãy nói lên ý kiến của bạn

Hotline

0983.834.847

TUYỂN DỤNG THÁNG 11 NĂM 2018

Hiện nay, PAI mở rộng công việc tại Quận 5, PAI cẩn tuyển 01 thư ký dự án có kinh nghiệm làm các dự án nhà nước, làm việc tại Quân 5. Hồ sơ xin gửi về địa chỉ email info@pai.com.vn. Cảm ơn sự hợp tác.