liên hệ

Hãy nói lên ý kiến của bạn

Hotline

0935.464.109

Hợp đồng QLDA tháng 12 năm 2021

Tháng 12 yêu thương. Chủ đầu tư tiếp tục tin tưởng và giao công tác QLDA cho PAI trong những ngày cuối năm 2021. Chúc mứng PAI với 2 Hợp đồng QLDA trong tháng 12.