liên hệ

Hãy nói lên ý kiến của bạn

Hotline

0983.834.847

Hợp tác đầu tư

Vào tháng 7 năm 2019, Công ty Cổ phần Quốc tế Phước An tiến hành hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất NKG. NKG trở thành một đối tác chiến lược của PAI trong thời gian tới.