liên hệ

Hãy nói lên ý kiến của bạn

Hotline

0983.834.847

Chứng nhận năng lực hoạt động công ty

Ngày 13/11/2019, Công ty Cổ phần Quốc tế Phước An (PAI) được Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cấp Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng. Qua đó PAI  khằng định được vị trí của Công ty trong hoạt động xây dựng tại thị trường Việt Nam.